Nhà máy HANACANS

Trạm xử lý nước thải nhà máy HANACANS , Từ Sơn, Bắc Ninh

Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển cho trạm xử lý nước thải nhà máy HANACANS, Từ Sơn, Bắc Ninh

– Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển

– Cung cấp và lắp đặt cáp điện và máng cáp

– Cung cấp và lắp đặt thiết bị tự động

 

Tủ điện và tủ điều khiển

Hanacan 1

 

Tuyến cáp cấp điện cho bơm định lượng

Hanacan 2

 

-

Sản Phẩm Liên Quan