NM nước TT Chờ

Nhà máy nước sạch thị trấn Chờ, tỉnh Bắc Ninh:

Thi công lắp đặt phần điện và điều khiển cho nhà máy Công suất 3000 m3/ngày đêm.

– Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển.

– Cung cấp và lắp đặt cáp động lực, máng cáp.

– Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo tự động.

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

 

Thi công lắp đặt tủ điện

Bac ninh 1

 

Móng cột chiếu sáng

Bac ninh 3

 

Đèn chiếu sáng hoàn chỉnh

Bac ninh 4

 

-

Sản Phẩm Liên Quan