NM nước TT Đồi Ngô

Nhà máy nước sạch thị trấn Đồi ngô, tỉnh Bắc giang:

Thi công lắp đặt phần điện và điều khiển cho nhà máy Công suất 3000 m3/ngày đêm

- Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển

- Cung cấp và lắp đặt cáp động lực

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo tự động.

Thi công lắp đặt tủ điện

Doi ngo 1

Thi công tiếp địa

Doi ngo 2

-

Sản Phẩm Liên Quan