Thi công điện văn phòng

Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện cho 3 khối nhà văn phòng nhà Trung Giao FORMOSA Hà Tĩnh:

– Hệ thống điện chiếu sáng cho 3 khối nhà văn phòng.

– Hệ thống điện cấp nguồn cho 3 khối nhà văn phòng.

– Hệ thống mạng lan, điện thoại cho 3 khối nhà văn phòng.

Sản Phẩm Liên Quan