KCN Dệt may Phố nối B

Cải tạo phần điện và tự động hóa cho nhà máy xử lý nước thải KCN Dệt may Phố Nối B.

Hiện trạng nhà máy:

– Công suất nhà máy: 10.000m3/ ngày.đêm

– Đơn vị thực hiện: Công ty Stork Aqua.

Công việc cải tạo:

– Cải tạo hệ thống điện động lực cũ của Nhà máy

– Cải tạo hệ thống điều khiển của Nhà máy

– Lập trình phần mềm SCADA giám sát và  điều khiển cho toàn bộ nhà máy.

 

Hình ảnh thực hiện:

Nha may xu ly nuoc thai pho noi B

 

Tủ điện và tủ điều khiển

Tu dien pho noi

 

-

Sản Phẩm Liên Quan