Bệnh viện lao phổi Tuyên Quang

Trạm xử lý nước thải bệnh viện lao phổi Tuyên Quang

Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển cho trạm xử lý nước thải bệnh viện lao phổi Tuyên quang

– Cung cấp và lắp đặt tủ điện động lực, tủ điện điều khiển.

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống máng cáp.

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp điện.

– Cung cấp và lắp đặt thiết bị tự động.

 

Ống bảo vệ và cáp điện

Tuyen quang 2

 

Lắp đặt thiết bị tự động

Tuyen quang 3

 

Tuyến cáp cấp điện cho thiết bị

Tuyen quang 4

 

-

Sản Phẩm Liên Quan